WELLNESS & WELL-BEING

זהו העתיד של עולם העיצוב, המטרה והמיקוד של העידן החדש בתחום תכנון הבית ומרחבי העבודה אינן טרנדים ואופנות חולפות אלא איכות חיים מיטיבה אמיתית.

אנרגיה ותדר

הכל סביבנו מורכב מאנרגיה ותדר, זה כבר הוכח מדעית, זה לא רק מושג "רוחני" ועכשיו אפשר ללמוד איך לתכנן ולעצב את החלל כדי לרתום אותה להגשמת הפוטנציאל בבית ובחיים.

חיבור בין חומר לתודעה

השיטה מבוססת על מחקרים חדשים ופורצי דרך בתחום התודעה וחקר המח, 
ידע נוירולוגי בשילוב תורות מיקום ומרחב שהתפתחו ברחבי העולם, ידע אנרגטי תודעתי שמאפשר יצירת מציאות חיים בבית.